Nasjonalt lånekort

Et kort som kan brukes overalt

Før internett og digitaliseringen av samfunnet var det vanlig at hvert enkelt av de over 800 folkebibliotekene i Norge hadde egne lånekort. I dag reiser mange mye mer rundt, og da er det greit at man kan få et nasjonalt lånekort som fungerer overalt. Kortet er gratis og kan brukes til å låne bøker og andre medier i alle bibliotek i landet. Du kan i tillegg bruke lånekortet til å logge inn og bruke bibliotekenes tjenester på nett, få oversikt over egne lån og legge inn reservasjoner.

Lånekortet utstedes hos de fleste større bibliotek i landet. For å låne bøker med et nasjonalt lånekort trenger du et norsk fødselsnummer og legitimasjon med bilde.

Trapp med glass gelender i et bibliotek

Bruk nasjonalt lånekort overalt

Om du har et nasjonalt lånekort og ønsker å låne bøker fra et bibliotek du ikke har benyttet deg av før, må kortet registreres der første gangen, så husk å ta med legitimasjon.

Forskjellige norske bibliotek opererer med forskjellige regler, og du må derfor sette deg inn i de lokale reglene før du låner bøker eller benytter deg av andre tjenester ved biblioteket. Det kan for eksempel være betydelige variasjoner i hvor lenge, og hvor mye du kan låne av forskjellige media.

Krav for å få nasjonalt lånekort

For at nasjonalt lånekort skal kunne utstedes må du oppgi fullt navn, adresse, personnummer, telefonnummer og e-postadresse. Disse blir lagret i det sentrale låneregisteret, og kun brukt for å levere tjenester til deg. Dine personopplysninger vil aldri bli solgt eller gitt bort til andre institusjoner uten ditt samtykke.

Levering av lånte bøker skal i all hovedsak skje ved det samme biblioteket som du lånte dem. Om dette ikke er praktisk mulig har flere biblioteker muligheten til å ta imot dem og sende dem dit de hører hjemme, så ta gjerne kontakt med et bibliotek nær deg om du ønsker dette.

Nasjonalt lånekort

Et tilbud til alle

Om du ikke ønsker å ha personopplysninger lagret nasjonalt, kan du fortsatt få et lånekort du kan bruke på ditt lokale bibliotek. Her er det forksjellige regler som gjelder, så ta kontakt med bibliotekarene i skranken for å få vite hvordan du går frem. Nasjonale kort skal ikke være obligatoriske, og for de som holder seg på samme sted er det jo også helt unødvenig.

Det er mange fordeler med å ha et nasjonalt lånekort som fungerer overalt, og siden bibliotekene er noe alle som bor i kongeriket har lik rett til å benytte seg av, er denne typen lånekort en viktig brikke for å utjevne forskjeller i samfunnet. Besøk ditt lokale bibliotek i dag og gled deg over alt du kan finne der.