Vi ønsker din tilbakemelding på våre tjenester.Derfor ber vi deg i løpet av november å svare på vår Brukerundersøkelse. Spørsmålene omhandler tilbud, service, lokaler og tilgjengelighet. Vi ber deg rangere fra 1 (hvis du er svært misfornøyd) til 6 (hvis du er svært fornøyd). Det er frivillig å delta og undersøkelsen er selvfølgelig anonym og resultatet vil bli offentliggjort. Lever skjemaet tilbake til oss innen 1.12.17. Du kan levere det til oss i skranken, eller i en konvolutt i innleveringsluka.

 

Del dette!
    Translate »
    Menu Title